Natuurlijk On the Move

De gemeente Soest neemt deel aan het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ (Buurtsportcoach regeling –BSC). De gemeente heeft hiervoor rijkssubsidie ontvangen. De hoofddoelstelling is om meer mensen te laten sporten en bewegen.

Eén van de projecten is 'Natuurlijk on the Move'. Uitvoeringsorganisatie BBS is aanvoerder van het team en is samen met de spelers: IDEA, MEE, Cultuurpunt, SWOS, OPTISPORT, AMERPOORT, KNIJTJES EN ZIPPIES verantwoordelijk voor het project Natuurlijk on the Move.

Hoe doen we dat?

We werken in dit project toe naar een continue proces van Bewegen naar eigen kracht en Meedoen.

We brengen mensen uit verschillende doelgroepen in Soest en Soesterberg in beweging op een lichte, laagdrempelige wijze, waarbij een aantal belangrijke aspecten terugkomen:

-      Integratie en verbinden (verschillende doelgroepen verenigen door samen te doen)

-          Olievlekwerking (de opzet is dusdanig dat er steeds meer mensen aan mee kunnen doen met uiteindelijk een groot evenement in juni 2017)

-      Duurzaamheid (niet 1 evenement of project, maar een proces op gang brengen, waardoor bewegen kan beklijven)

-      Diversiteit (er is voor ieder wat wils)

Alle teamleden zetten zich met hun organisatie in voor deelprojecten en werken met hun deelproject toe naar een mijlpaal hoe groot of hoe klein,  tussentijdse vieringmomenten en als grootste mijlpaal een groot On the Move Evenement in juni 2017, waarin alle deelnemers uit de deelprojecten die dat willen kunnen participeren.

Als het gebeurd op basis van deelnemen, deelhebben en deelzijn, onze  drie principes, dan is het een geslaagd project.

Alle bijdragen hoe groot of hoe klein ook  zijn waardevol.

Op 7 oktober was de aftrap van Natuurlijk On the Move tijdens de grote FITTEST van SWOS in sporthal Beukendal in Soest.

Voorbeelden van andere projecten binnen Natuurlijk On the Move zijn:

-          Hardloopgroep  ‘On the move’  Amerpoort

-          Cultuurpunt:  Street Art

-          Zippies en Knijntje en Sportboulevard De Engh: Train the trainer concept voor kinderen

-          Bibliotheek: verhalen vertellen

-          Werk en Inkomen BBS inzet van twee klanten op werkstages als buurtsportcoach

Hou deze website in de gaten voor komende activiteiten.