Natuurlijk On the Move

De gemeente Soest neemt deel aan het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ (Buurtsportcoach regeling –BSC). De gemeente heeft hiervoor rijkssubsidie ontvangen. De hoofddoelstelling is om meer mensen te laten sporten en bewegen.

Eén van de projecten is 'On the Move'.

Uitvoeringsorganisatie BBS is aanvoerder van het team en is samen met de spelers: IDEA, MEE, Cultuurpunt, SWOS, OPTISPORT, AMERPOORT, KNIJTJES EN ZIPPIES verantwoordelijk voor het project On the Move.

Hoe doen we dat?

Alle teamleden zetten zich met hun organisatie in voor projecten en werken  toe naar een mijlpaal groot of klein.

Alle activiteiten vinden plaats vanuit de principes: deelnemen, deelhebben en deelzijn.

Alle bijdragen hoe groot of hoe klein ook  zijn waardevol.

Hou deze website in de gaten voor komende activiteiten.