MEEDOEN WERKT!

Waar het project "Let's Workmate" vanuit de arbeidsmarktregio en het Werkgeversservicepunt de relatie met werkgevers in de regio moet gaan versterken, investeren we als Uitvoeringsorganisatie BBS extra in onze lokale werkgevers in Baarn Bunschoten en Soest onder de noemer MEEDOEN WERKT!

Wat is MEEDOEN WERKT!

Via MEEDOEN WERKT! kunnen inwoners met een uitkering zichzelf ontwikkelen om (weer) mee te kunnen doen in de maatschappij en van betekenis te zijn voor anderen. Dat leidt tot sterke sociale activering en participatie in het re-integratieproces.
Bij deze aanpak maken we goed gebruik van de vacatures die beschikbaar zijn bij onze drie gemeenten Baarn Bunschoten en Soest of via het Werkgeversservicepunt in Amersfoort.

We zetten allerlei instrumenten en producten in zoals groepsbemiddeling, sollicitatietrainingen en speedmeets met werkgevers, en we gaan MEEDOEN WERKT! nog verder uitbreiden en verbeteren.
We zorgen voor een nauwere band met onze  lokale ondernemers binnen de drie gemeenten en we werken aan een betere aansluiting van aanbod op vraag.
Onze klanten kunnen op onze locatie werken aan hun CV of werknemersvaardigheden. Ook het digitaal invullen (en indien nodig ondersteuning daarbij) levert naast een goed gevoel ook meer eigen regie en efficiency.

Meer weten over MEEDOEN WERKT! Neem dan contact op met een van onze Klantmanagers Werk.