De opdracht aan Uitvoeringsorganisatie BBS is om zoveel mogelijk in samenwerking met anderen tot resultaten te komen. We kunnen niet alles alleen en samenwerken in netwerken is daarom cruciaal. 

We voeren veel lokale projecten uit in onze drie gemeenten  om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor mensen, of om hen te begeleiden naar een baan.

De lokale initiatieven zijn projecten die zijn gericht op mensen met een bijstandsuitkering, laagopgeleide vrouwen en jongeren met of zonder een uitkering. Uitvoeringsorganisatie BBS werkt hierbij nauw samen met lokale organisaties.

Lokale initiatieven

We werken o.a. samen met

 • Kringloopcentra in Bunschoten, Baarn en Soest
 • Het Honk in Soest
 • Soester maatjes in Soest
 • 50/50 Workcentre Leger des Heils
 • AMFORS
 • Verschillende scholen voor speciaal onderwijs
 • Steunpunt vrijwilligers Baarn
 • Balans Buro Vrijwilligerswerk Soest
 • Dienstencentrum De Boei in Bunschoten
 • Natuurwerkplaats Baarn
 • UWV
 • IMK
 • Jongerenloket
 • Workfast
 • Connexxion Baarn
 • Werkgeversorganisaties
 • Ondernemerskringen
 • Sociale teams, jeugdteams en WMO binnen de drie gemeenten
 • Sociaal Juridisch loketten
 • Schuldhulpmaatjes
 • WSP
 • Regionale partners en gemeenten

en nog vele anderen.