Inkomensondersteunende regelingen

Wanneer u moet rondkomen van een minimum inkomen, heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen. Dit worden inkomensondersteunende regelingen genoemd. Een inkomen op of rond het bijstandsniveau wordt als minimum inkomen gezien. Inkomensondersteunende regelingen zijn:

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere of extra kosten. De kosten moeten wel noodzakelijk zijn. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. In sommige situaties krijgt u de vergoeding in de vorm van een lening. Wij gaan altijd uit van de goedkoopst passende oplossing. U moet de aanvraag bijzondere bijstand indienen vóórdat de kosten zijn betaald. Als u een uitkering ontvangt van Uitvoeringsorganisatie BBS dan kunt het aanvraagformulier (pdf, 41 kb) hier downloaden en uitprinten. Ontvangt u geen uitkering van Uitvoeringsorganisatie BBS vraag dan een formulier aan via het online meldingsformulier. Een medewerker van BBS zal dan telefonisch contact met u opnemen om na te gaan of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Bijdrage voor Schoolgaande Kinderen

Heeft u één of meer schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar ? Woont u in Baarn of Bunschoten? Ontvangt u een bijstandsuitkering of heeft u een laag inkomen? Is uw totale vermogen en spaargeld niet meer dan € 11.880? Dan kunt eenmaal per jaar via de bijzondere bijstand een aanvraag indienen voor de schoolkosten die u moet maken. 

Voor kinderen in het basisonderwijs kunt u een bijdrage ontvangen van € 104 per kind. Voor kinderen jonger dan 18 jaar die het voortgezet onderwijs volgen kunt u een bijdrage van € 356 per kind ontvangen. Zijn uw kosten hoger dan moet u hiervan bewijsstukken meesturen bij de aanvraag. 

U kunt nu het aanvraagformulier voor het schooljaar 2017 - 2018 (pdf 72 kb) downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS. Let op: u kunt per schooljaar maar één aanvraag indienen.

Bijdrage Chronisch Zieken, Gehandicapten en Ouderen

Heeft u extra kosten die verband houden met een chronische ziekte of beperking en woont u in Bunschoten? Dan heeft u mogelijk recht op een extra bijdrage van € 354 voor 2017. Voorwaarden zijn dat u drie jaar of langer volledig arbeidsongeschikt bent of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt van 80-100 % of AOW ontvangt. U kunt het aanvraagformulier  downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Compensatie Eigen Risico

Voor inwoners van de gemeente Bunschoten met een laag inkomen, die hun volledige eigen risico van de zorgverzekering gebruiken, is er een tegemoetkoming via de bijzondere bijstand. Het gaat om een compensatie tot een bedrag van € 100,- per jaar.

Om in aanmerking te komen voor de Compensatie Eigen Risico (CER) moet u voldoen aan de criteria die gelden voor de individuele bijzondere bijstand: zoals aantonen dat u het volledige bedrag aan eigen risico heeft betaald, een laag inkomen heeft en weinig vermogen. U kunt het aanvraagformulier (pdf, 93 kb) downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Declaratie Eigen Risico

Inwoners van de gemeente Baarn en Soest met een laag besteedbaar inkomen kunnen het eigen risico van de zorgverzekering 1x per jaar declareren bij Uitvoeringsorganisatie BBS. Voorwaarde is dat u een minimaal Eigen Risico moet betalen van € 100. Wij vergoeden tot het maximale eigen risico van € 385,-. Het aanvraagformulier Baarn of Soest (pdf, 95 kb) kunt u downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Individuele Inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen die geen zicht hebben op een inkomensverbetering. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al drie jaar of langer leeft van een inkomen op bijstandsniveau.

U kunt het aanvraagformulier Baarn, Bunschoten of Soest downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Minimaregelingen

Inwoners van Baarn met een laag inkomen kunnen via het declaratiefonds een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. U kunt een aanvraag indienen via het formulier op de website van de gemeente Baarn.

Inwoners van Soest kunnen via het minimafonds Soest een tegemoetkoming krijgen voor sociaal culturele activiteiten. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 115% van de bijstandsnorm. Daarnaast mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 5.940,- als u alleenstaand bent en € 11.880,- als u gehuwd, samenwonend of een alleenstaande ouder bent. U kunt het aanvraagformulier (pdf, 93 kb) downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Kwijtschelding

Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke- en waterschapsbelasting. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van uw gemeente.