Inkomensondersteunende regelingen

Wanneer u moet rondkomen van een minimum inkomen, heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen. Dit worden inkomensondersteunende regelingen genoemd. Een inkomen op of rond het bijstandsniveau wordt als minimum inkomen gezien. Inkomensondersteunende regelingen zijn:

Bijzondere Bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere of extra kosten. De kosten moeten wel noodzakelijk zijn. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. In sommige situaties krijgt u de vergoeding in de vorm van een lening. Wij gaan altijd uit van de goedkoopst passende oplossing. U moet de aanvraag bijzondere bijstand indienen vóórdat de kosten zijn betaald. Als u een uitkering ontvangt van Uitvoeringsorganisatie BBS dan kunt het aanvraagformulier (pdf, 41 kb) hier downloaden en uitprinten. Ontvangt u geen uitkering van Uitvoeringsorganisatie BBS vraag dan een formulier aan via het online meldingsformulier. Een medewerker van BBS zal dan telefonisch contact met u opnemen om na te gaan of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Vergoeding Eigen Risico

Inwoners van de gemeente Baarn en Soest met een laag besteedbaar inkomen kunnen het eigen risico van de zorgverzekering 1x per jaar declareren bij Uitvoeringsorganisatie BBS. Voorwaarde is dat u een minimaal Eigen Risico moet betalen van € 100. Wij vergoeden tot het maximale eigen risico van € 385,-. Het aanvraagformulier Baarn of Soest (pdf, 95 kb) kunt u downloaden en met de gevraagde bewijsstukken inleveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Individuele Inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen die geen zicht hebben op een inkomensverbetering. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al drie jaar of langer leeft van een inkomen op bijstandsniveau.

Binnenkort kunt u hier het aanvraagformulier 2018 downloaden.

Minimaregelingen

Inwoners van Baarn met een laag inkomen kunnen via het declaratiefonds een vergoeding krijgen voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. U kunt een aanvraag indienen via het formulier op de website van de gemeente Baarn.

Inwoners van Soest kunnen via het minimafonds Soest een tegemoetkoming krijgen voor sociaal culturele activiteiten. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Daarnaast mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 6.020,- als u alleenstaand bent en € 12.040,- als u gehuwd, samenwonend of een alleenstaande ouder bent. U kunt hier binnenkort het aanvraagformulier 2018 downloaden.

Kwijtschelding

Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke- en waterschapsbelasting. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van uw gemeente.