Bijstand zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering  volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het gaat om:

  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen
  • Startende zelfstandigen
  • Oudere zelfstandigen met een niet levensvatbaar bedrijf
  • Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen

Voor meer informatie over de Bbz regeling kunt u terecht op website van de Rijksoverheid.

Voor vragen of het indienen van een aanvraag Bbz kunt u terecht bij Uitvoeringsorganisatie BBS. U kunt via ons formulier melding zorg werk en inkomen uw vraag stellen.  Binnen 2 werkdagen neemt Uitvoeringsorganisatie BBS contact met u op.

Arbeidsongeschikte en Oudere zelfstandigen

Wanneer u als oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige, uw onderneming moet beëindigen kan de IOAZ een oplossing zijn. Dit is de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ).

De regeling is bedoeld voor:

  • de oudere ondernemer tussen de 55 en 65 jaar die zijn bedrijf of beroep moet beëindigen vanwege een te laag inkomen
  •  de zieke ondernemer tussen de 18 en 65 jaar met recht op een WAZ-uitkering naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%, die zijn bedrijf moet beëindigen vanwege een te laag inkomen
  • de in het bedrijf meewerkende partner die onder dezelfde voorwaarden ook een beroep op deze regeling kan doen

 

De IOAZ aanvraag moet u indienen voordat u daadwerkelijk met het bedrijf stopt. Bij de IOAZ wordt het vermogen tot een bepaald bedrag vrijgelaten. Voor informatie of het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij Uitvoeringsorganisatie BBS. U kunt via ons formulier melding zorg werk en inkomen uw vraag stellen. Binnen 2 werkdagen neemt Uitvoeringsorganisatie BBS contact met u op.

De IOAZ uitkering kent bruto uitkeringsbedragen die netto even hoog zijn als de bijstandsbedragen. De IOAZ uitkering is een werkloosheidsuitkering waardoor u verplicht bent naar werk te zoeken.